Gjumi dhe Vetëdija e qartë

Mundësitë e njeriut janë shumë të mëdha. Ju nuk mund të imagjinoni as hijen e asaj që njeriu është i aftë të arrijë. Por asgjë nuk mund të arrihet në gjumë. Në vetëdijen e një njeriu në gjumë iluzionet e tij," ëndrrat "e tij janë të përziera me realitetin.

0 Comments

Njeriu i brendshëm dhe njeriu i jashtëm

Nga një këndvështrim Personaliteti mund të mendohet si njeriu i jashtëm dhe Esenca si njeriu i brendshëm. Ne e dimë që në rritjen e një fëmije personaliteti gradualisht rrethon esencën aktive dhe bëhet aktiv, ndërsa Esenca bëhet pasive. Kjo gjendje e parë e zhvillimit zakonisht vazhdon .....

0 Comments

Vetë-Kujtimi (natyra e tij dhe pengesat) pj.1

Termi vetë-kujtim nganjëherë quhet "vetë-prezencë" ose "vetëdije". Praktika e vetë-kujtimit është quajtur "çelësi kryesor" në mësimet e Gurdjieff. Sipas fjalëve të studentit të tij Henri Tracol: "Është Alpha dhe Omega, pragu që duhet të kalohet në fillim, të kryqëzohet dhe të përsëritet sërish e sërish".

0 Comments

Puna me Qendrën Emocionale

Një çështje e rëndësishme për njeriun është se si të punohet me Qendrën Emocionale. Problemi i madh me Qendrën Emocionale është se ne jemi gjithmonë të identifikuar me të - domethënë me emocionet që kemi në ndonjë moment të veçantë.

0 Comments

Ëndrrat nga qendrat e larta

Te puna e Gurdjieff nuk flitet drejtpërdrejt për ëndrrat. Sidoqoftë, disa gjëra janë thënë për ëndrrat. Gjëja kryesore e thënë është se është e kotë të studiosh ëndrrat dhe që të gjitha sistemet psikologjike të bazuara në studimin e ëndrrave janë fantastike sepse menjëherë sapo filloni të studioni ëndrrat tuaja, ato ndryshojnë.

0 Comments

Ligji i Aksidentit dhe ligji i Fatit

Njeriu jeton në jetë nën ligjin e aksidentit dhe nën dy lloje ndikimesh që varen përsëri nga aksidenti. Lloji i parë janë ndikimet e krijuara nga vetë jeta. Ndikimet e racës, kombit, vendit, klimës, familjes, arsimit, shoqërisë, profesionit, sjelljeve, zakoneve, pasurisë, varfërisë, ideve, etj.

0 Comments

Emocionet negative dhe emocionet pozitive

Ne flasim shpesh për lloje të ndryshme të emocioneve negative. Është thënë disa herë se objekti i punës me veten është zgjimi i Qendrës Emocionale. Është thënë gjithashtu se për shkak se Qendra Emocionale nuk funksionon siç duhet ajo nuk jep emocione të vërteta.

0 Comments

Emocione që na mbyllin

Qendra më e vështirë për t'u kontrolluar është Qendra Emocionale. Qendra Emocionale është si një elefant i çmendur dhe në Indi kur një elefant në punë çmendet, është e nevojshme të gjesh dy elefantë normalë ...

0 Comments

Emocionet negative

Ka shumë shkallë të emocioneve negative ashtu si ka shkallë të ferrit. Ndryshimi nga emocionet jo-negative në ato negative është mjaft i qartë. Këtë e njohim përfundimisht kur e kuptojmë se jemi në burg. Emocionet negative duken shumë më inteligjente se emocionet jo negative.

0 Comments
Close Menu
error: Përmbajtja nuk mund të kopjohet