You are currently viewing ENEAGRAM pj.2 (ligji i goditjes)

ENEAGRAM pj.2 (ligji i goditjes)

Na ndiqni në rrjetet sociale

Ligji i Shtatë ndonjëherë quhet Ligji i Goditjes (shokut). Nëse gjërat shkojnë në një mënyrë të rregullt dhe zhvillohen në mënyrë harmonike pa ndërprerje, ne do të jetonim në një botë tjetër. Një origjinë e së keqes ose e gjërave që shkojnë keq, është për shkak të Ligjit të Goditjes – ose më saktë, për shkak të mospërmbushjes së tij. Ne të gjithë duhet të reflektojmë në mësimin e këtij sistemi në lidhje me goditjet. Është e panjohur si për shkencën, ashtu edhe për sistemet e vjetra ezoterike. Në çdo seri zhvillimesh, në çdo progresion, një goditje është e nevojshme në një pikë të caktuar. Nëse një goditjeje nuk i jepet drejtimi i zhvillimit ose progresit i çfarëdo qoftë, ai do të ndryshojë plotësisht. Ju filloni të bëni diçka dhe përfundoni duke bërë të kundërtën. Nuk ka kalim të duhur nga gjendja Mi në Fa pa një goditje. Ajo që vijon në Mi nuk do të jetë Fa.

Të gjithë duhet ta kuptoni se po ju jepet një qasje në Eneagram nga anë të ndryshme. Është e kotë thjesht ta marrësh atë si një diagram. Është një gjë e gjallë dhe e gjithë jeta varet nga ajo. Të gjitha gjallesat e organizuara kanë Ligjin 3 dhe Ligjin 7 brenda tyre. Në rastin e kafshëve ekziston vetëm një pjesë e Enneagram dhe vetëm një goditje, kurse dy goditjet e tjera mund të arrihen vetëm nga Njeriu në këtë planet. Që gjithçka të rritet, të zhvillohet, nga një fazë në tjetrën, etapë pas etape, në rendin e duhur, një goditje është e nevojshme.

Vendi i kësaj goditje tregohet në pikën Mi-Fa. Çfarë shembulli mund të gjejmë për një rritje apo evolucion ose zhvillim të tillë, etapë pas etape, në rendin e duhur? Mund ta gjejmë në evolucionin e një qelize mikroskopike drejt një qenie njerëzore. Ligji i Shtatës kërkon ekzistencën e një goditjeje. Prandaj mund të jemi të sigurt se, meqenëse Ligji i Shtatës zbatohet kudo për të gjitha gjërat, në çdo vend të krijimit, qoftë në botën e atomeve ose qelizave apo të njerëzimit, ekziston nevoja për një goditje dhe se nëse kjo goditje nuk ndodh, degjenerimi ose vdekja do të ndodhë.

Në rastin e një qelize që ngrihet nga faza të njëpasnjëshme të evolucionit të vetvetes në botën e qenieve njerëzore dhe bëhet një person i dukshëm, ekziston një fazë ku një ndryshim i plotë i rregullimeve të saj të brendshme i kërkohet, nëse do që të mbijetojë. Kur e kuptoni që goditjet janë të domosdoshme në të gjithë Universin për shkak të faktit se Ligji i Shtatës është i gjithëpranishëm në më të voglën dhe në më të madhen, bëheni të vetëdijshëm se gjithçka ose duhet të bëjë përpjekje për të arritur rritjen dhe zhvillimin e duhur ose duhet të marrë një goditje në kohën e duhur.

Goditja mekanike e jetës

Le të flasim shkurtimisht për SHOKUN mekanik. Njeriut Mekanik i jepet dhe është krijuar në mënyrë të tillë që të marrë goditjen e parë në pikën 3. Njeriu merr një goditje mekanike të përsëritur në intervale shumë të shkurtra. Kjo i mundëson atij që të jetojë një ekzistencë fizike. Por ai nuk i jep vetes tronditje në pikën 6 ose tronditje në pikën 9. Kur ai fillon të studiojë natyrën e tronditjes në pikën 6 dhe të përpiqet t’i japë vetes këtë goditje, ai bën një hap në drejtim të vetëdijes dhe evolucionit të brendshëm. Një arsye pse gjërat shkojnë siç ndodhin në botë është se Njeriu nuk është i vetëdijshëm si duhet, por supozon se është ashtu. Siç është thënë më parë, qëllimi i kësaj pune është të rrisë vetëdijen. Njeriu duhet të bëhet më i vetëdijshëm për veten. Në mënyrë paradoksale, njeriu duhet të bëhet i vetëdijshëm për faktin se nuk është i vetëdijshëm. Duhet të kuptohet se njeriu normal kalon pjesën më të madhe të ekzistencës së tij në një gjendje gjumi. Sidoqoftë, në këtë gjendje shoku në pikën 3 jepet dhe merret rregullisht. Nëse frymëmarrja jonë do të varej nga vëmendja jonë e vetëdijshme, ne nuk do të qëndronim gjallë shumë gjatë.

Kjo goditje është ajri. Ne e pranojmë faktin që marrim frymë, ashtu si pranojmë gjithçka tjetër, pa menduar. Ajri hyn në mushkëri dhe takon gjakun. Këtu ekzistojnë dy pemë shumë të qarta me një numër të madh degëzimesh. Pema e gjakut ndërthuret me pemën e ajrit, në degëzimet, por pa depërtim, dhe bëhet një shkëmbim, diçka në ajër që kalon në gjak dhe anasjelltas. Kjo është tronditja që i është dhënë oktavës së parë te Njeriu – domethënë Oktavës së Transformimit të Ushqimit. Nëse kjo nuk jepet mekanikisht – nëse, të themi, nuk fillon mjaft shpejt tek foshnja – atëherë organizmi fizik është i paaftë për të punuar. Nuk mund të funksionojë sepse tronditja që i nevojitet nuk jepet. Duke folur nga kjo pikëpamje, është e qartë se ne jemi thjesht makina. Gjithçka është bërë për ne dhe pasi të fillojmë me sukses, ne punojmë një kohë të caktuar. Kjo goditje e ajrit kërkohet nga kafshët, peshqit dhe zogjtë. D.m.th, ne shohim Ligjin e Shtatës që funksionon në to.

Të gjitha gjërat e krijuara funksionojnë nga goditjet. Pa këto goditje ato do të fillonin të vdisnin. Neve na është dhënë një goditje mekanike e cila bën të mundur që trupi të jetojë – goditja e ajrit. Pse marrim frymë? A mund të jetojmë pa marrë frymë? A është frymëmarrja diçka mekanike tek ne, diçka e rregulluar për ne, diçka e dhënë e gatshme? Por ka diçka të madhe tek Njeriu jo të gatshme, të pa dhënë. Njeriu është krijuar si një organizëm që vetë-zhvillues dhe nëse reflektoni se çfarë do të thotë kjo do të kuptoni se ai nuk është i gatshëm. Deri në një pikë të caktuar ju jeni bërë gati por përtej asaj pike nuk jeni më të gatshëm.

Në të njëjtën kohë ju jeni të aftë për disa evolucione, disa zhvillime, disa rritje përtej nivelit të gatshëm ose mekanik. Por meqenëse gjithçka rregullohet nga Ligji i Shtatës, çdo zhvillim i mëtejshëm varet nga goditjet – domethënë, ju nuk mund të zhvilloheni përtej nivelit të dhënë mekanik pa goditje. Trupi juaj punon gjatë gjithë kohës si një makinë që transformon ushqimin fizik në substanca më të larta dhe më të larta – substanca që ju bëjnë të mundur të ndjeni, të mendoni, etj. Dhe po e bën këtë me anë të goditjes mekanike të Ajrit që hyn në oktavën e Transformimit të Ushqimit në një pikë të caktuar midis Mi dhe Fa.

Por pjesa tjetër, me të cilën dua të them gjithçka që mund të tejkalojë nivelin mekanik, nuk po funksionon. Nuk po funksionon sepse asnjë goditje nuk po jepet në vendin e duhur dhe në mënyrën e duhur. Njeriu e jeton jetën e vet, pa idenë më të vogël se duhet t’i japë vetes një goditje, dhe sigurisht që dikush mund të jetojë jetën e tij në këtë mënyrë për shkak të goditjes mekanike të ajrit. Por Njeriu është krijuar për diçka më tej. Ne jemi të aftë t’i japim vetes dy goditje të vetëdijshme përtej goditjes mekanike të ajrit dhe se nëse nuk jepen këto goditje, një njeri mbetet në gjumë dhe fillon të vdesë psikologjikisht.

Goditja e parë e vetëdijshme

Studimi i goditjes në pikën 6 është studim se si të rritet vetëdija. Quhet me termin e përgjithshëm Vetë-Kujtimi por, i gjithë zbatimi i Punës me veten hyn edhe në këtë pikë. Puna duhet të sillet në vendin e përshtypjeve hyrëse. Kjo nuk mund të bëhet nëse dikush nuk është në një gjendje të pazakontë të vetëdijes, një gjë që është e ndryshme nga gjendja e zakonshme normale. Midis gjendjes së dytë të vetëdijes dhe të tretës ka shumë shkallë. Ne mund të gjejmë disa shkallë midis të ashtuquajturës gjendje zgjimi dhe gjendjes së Vetë-Kujtimit.

Jeta e vërtetë e njeriut qëndron në sferën psikologjike, në zhvillimin e të kuptuarit, të ndjenjave, të mendimit, të perceptimit të brendshëm. Nëse mendoni se jeni thjesht trupi juaj, atëherë bëni një gabim të madh. Asnjë vëmendje ndaj trupit nuk do të bëjë të mundur që ju t’i jepni vetes dy goditjet e mëtejshme të vetëdijshme që i përkasin anës psikologjike. Njeriu është më shumë se trupi i tij, ose më mirë, ai është krijuar për të qenë më shumë se trupi i tij. Le të marrim goditjen e parë nga këto goditje shtesë. Kjo goditje i përket marrjes së përshtypjeve dhe pritjes së tyre dhe tretjes së tyre. Kjo goditje quhet Goditja e Parë e Vetëdijshme.

Në një njeri plotësisht të zhvilluar dhe të vetëdijshëm ndodhin tre goditje – goditja mekanike e ajrit, e cila jepet automatikisht dhe dy goditje shtesë të cilat nuk jepen, por duhet të krijohen. E gjithë psikologjia ezoterike në fund të fundit ka të bëjë me natyrën e këtyre dy goditjeve shtesë dhe mjetet me të cilat ato mund të jepen. Ato u referohen oktavave që ekzistojnë potencialisht te Njeriu që mund të zhvillohen me punë të vetëdijshme. Për të ndryshuar, për t’u bërë të ndryshëm, për të transformuar veten, këto dy goditje duhet të kuptohen dhe t’i jepen vazhdimisht vetes në jetën e përditshme. Por para së gjithash duhet të jepet Goditja e Parë e Vetëdijshme dhe njeriu duhet të fillojë të dijë se çfarë do të thotë t’i japësh Shokun e Parë të Vetëdijshëm, jetës së tij të zakonshme të përditshme.

 

Në qoftë se nuk dimë, diçka në lidhje me Goditjen e Parë të Vetëdijshme e cila quhet Transformimi i Përshtypjeve, ne nuk mund të presim të kuptojmë asgjë në lidhje me Goditjen e Dytë të Vetëdijshme. Përshtypjet që vijnë në makinerinë njerëzore janë një ushqim që përbën fillimin e një oktave. Në Enneagram, këndi i majtë i 3-figurës ose trekëndëshit i referohet Goditjes së Parë të Vetëdijshme; këndi në të djathtë i referohet goditjes mekanike të Ajrit. Tani Ajri vjen në anën e djathtë të Enneagram nga jashtë si një Do dhe ai pëson disa transformime të caktuara deri në pikën Mi. Le t’i tregojmë këto faza në diagram.

Ju do të vini re se zhvillimi i transformimit të Ajrit vazhdon në pikën Mi ku shtrihet këndi i majtë i trekëndëshit. Më pas ndalet sepse një goditje është e nevojshme në këtë pikë që ai të vazhdojë. Por kjo goditje nuk jepet zakonisht. Diçka duhet të hyjë këtu ashtu si Ajri bëri në shembullin e mëparshëm për të dhënë goditjen. Ajo që hyn në këtë pikë janë Përshtypjet. Por përshtypjet nuk japin goditje në të njëjtën mënyrë si Ajri nëse nuk merren me vetëdije. Natyra e këtyre dy goditjeve është e ndryshme. Në numrin 3 goditja është pasive ose mekanike, por në numrin 6 goditja duhet të jetë aktive ose e vetëdijshme. Kjo e fundit shënon vendin e parë të evolucionit të vetëdijshëm. Ky është vendi ku ne duhet të marrim jetën, d.m.th. përshtypjet që vijnë, në një mënyrë të re.

Ky vend shënon pikën ku duhet të transformojmë të gjitha incidentet e përditshme, të gjitha marrëdhëniet me të tjerët. Ky është vendi ku ne duhet të kapërcejmë shqisat tona dhe botën ndërsa e shohim atë me diçka shtesë. Ky është vendi ku ne duhet të tretim çdo gjë që na ndodh, ku duhet të formojmë fuqi psikologjike që zgjedh dhe nga ana tjetër eliminon, ashtu si Mushkëritë zgjedhin nga Ajri atë që është më e dobishme dhe eliminojnë atë që është e padobishme. Do të shihni se Enneagram me të gjitha mundësitë e tij nuk do të funksionojë tek një njeri nëse nuk plotësohen të gjitha kushtet e qenësishme në të.

Kur të kuptoni se Ligji i Shtatës vlen edhe për jetën tuaj psikologjike, ju do të filloni të shihni pse është e nevojshme të bëni përpjekje të vazhdueshme në sferën psikologjike. Nëse dikush nuk i jep këto goditje të nevojshme në oktavën psikologjike do të ketë domosdoshmërisht një vdekje ose degjenerim të mendjes dhe ndjenjës, ashtu si sikur të mos jepej goditja mekanike e Ajrit do të kishte një vdekje të trupit. Goditja psikologjike, është e llojeve të ndryshme. Marrja e Përshtypjeve në një mënyrë të re, duke mos i marrë gjërat gjithmonë në të njëjtën mënyrë, duke marrë përshtypje të reja nga vëmendja e drejtuar, janë disa nga aspektet që i përkasin Goditjes së Parë të Vetëdijshme, të cilat mund të përmblidhen si punë mbi Qenien dhe punë mbi Diturinë.

Kur Puna fillon të veprojë ndaj jush dhe nuk është më thjesht një ide teorike, kur filloni të shihni se si vlen për ju vetë, kur shihni vetë disa nga shumë kuptime për t’i dhënë vetes Shokun e Parë të Vetëdijshëm, i cili është afërsisht i quajtur Vetë-Kujtim, ose duke qenë i vetëdijshëm në vendin e marrjes së Përshtypjeve nga bota e jashtme, ju do të kuptoni se sa anë i përkasin kësaj goditjeje dhe sa shumë e larmishme është. Në të njëjtën kohë do të kuptoni se çfarë do të thotë të jetosh më me vetëdije në jetë. Dhe kur të keni filluar të kuptoni diçka nga e gjithë kjo, do të shikoni prapa në mënyrën që keni jetuar më parë, kur reagonit për gjithçka mekanikisht.

Ju do të ndjeni se do të dëshironit të ishit në gjendje të jetonit më me vetëdije në jetën tuaj të kaluar. Ju do të filloni të merrni një vështrim të shkurtër se si keni jetuar dhe si mund të keni jetuar. Gjëja e jashtëzakonshme është sa bukur është formuluar e gjitha në diagram. Diagrama është e gjitha e gjallë, e gjitha plot kuptim, dhe fjalët, shkronjat, figurat dhe linjat janë me të vërtetë burime kuptimi. Në qoftë se nuk keni arritur akoma në pikën e të kuptuarit të gjitha këto do të duken të paqarta, fantastike dhe të panevojshme. Kjo Punë, dhe e gjithë psikologjia ezoterike, ka të bëjë me gjendjet tuaja të brendshme dhe merret me reagimet tuaja ndaj të tjerëve që ju drejtojnë. Vetë-vëzhgimi, pikënisja e kësaj pune, është ta bësh njeriun të kuptojë gjendjet e brendshme. Evolucioni është një evolucion i gjendjeve të brendshme.

Vetë-zhvillimi është një zhvillim i gjendjeve të brendshme. Vetëm ju mund të njihni gjendjet tuaja të brendshme: vetëm ju mund të ndaheni nga gjendjet e padobishme dhe negative. Është e pamundur të bëhesh më i vetëdijshëm, e pamundur të japësh tronditjen në pikën 6, përveç nëse ke filluar të jesh i vetëdijshëm se çfarë gjërash ke brenda teje dhe që kjo të ndodhë është e nevojshme të ktheni vëmendjen para së gjithash dhe të vini re reagimet tuaja ndaj pjesës së jashtme. Por duhet të vini re edhe pjesën e jashtme. Njeriu mund të zbulojë jashtë se çfarë do të thotë e jashtme dhe e brendshme, sepse të jesh vetëm në brendësi ose vetëm jashtë mund të jetë e gabuar. Jeni ju dhe ekziston bota e jashtme, e transmetuar tek ju nga shqisat. Është bota dhe janë reagimet tuaja ndaj saj. Nëse nuk mund të bëni dallimin midis vetes dhe botës së jashtme, nuk mund të aplikoni Goditjen e Parë të Vetëdijshme.