Kënaqësia sensuale

Kënaqësia sensuale, lakmia për pushtet, egoizmi: janë mallkuar më shumë deri më sot dhe mbajnë një reputacion të gabuar dhe të padrejtë. Këto do i peshojmë mirë dhe më njerëzisht. Kurrë mos u përpiqni të impononi mbi veten standarde jonjerëzore, të cilat vetëm do t'ju dëmtojnë .....

Comments Off on Kënaqësia sensuale

Shpirti i gravitetit

Kushdo që dëshiron të arrijë lartësitë e yjeve është i detyruar të jetë një armik i Shpirtit të Gravitetit. Graviteti nuk është vetëm një fenomen fizik; ai gjithashtu ka një paralele në jetën shpirtërore. Ashtu si gjërat tërhiqen poshtë nga toka dhe ne e quajmë këtë forca e gravitetit, po ashtu diçka te njeriu ....

0 Comments

Zarathustra – Profeti i qeshur

Të gjithë mësuesit para Zarathustrës, madje edhe pas tij, i kanë parë gjërat me një mendje shumë paragjykuese. Ata nuk kanë lejuar shumëdimensionalitetin e çdo eksperience. Ata kanë imponuar një dimension të caktuar dhe kanë kushtëzuar mendjen njerëzore për t’i parë gjërat vetëm në një mënyrë ....

0 Comments