Yoga Sutra

Mendja duhet të kuptohet thellësisht - mendja e cila ka nevojë për gënjeshtra, mendja e cila ka nevojë për iluzione, mendja e cila nuk mund të ekzistojë me realen, mendja e cila ka nevojë për ëndrrat. Ju nuk ëndërroni vetëm natën. Madje edhe kur jeni zgjuar, ju jeni duke ëndërruar vazhdimisht ....

0 Comments