Ego gjendja e sotme e njerëzimit

Fjalët, pavarësisht nëse vokalizohen dhe shndërrohen në tinguj apo mbeten të pashprehura si mendime, mund të kenë një efekt hipnotik mbi ju. Ju shumë lehtë mund të humbni veten në to. Ju hipnotizoheni duke besuar absolutisht se kur ju i bashkëngjitni një fjalë diçkaje, ju e dini se çfarë ajo është ....

Comments Off on Ego gjendja e sotme e njerëzimit