Bindjet dhe besimet

Të kuptuarit është të rregullojmë vëmendjen tonë në një pikë specifike, nga ku gjërat mund të shpjegohen. Sa më e pranuar të jetë kjo pikë nga njerëzit në përgjithësi, aq më e vërtetë bëhet ajo për ne. "Por universi nuk është i arsyeshëm, thelbi i tij është përtej çdo përshkrimi.

0 Comments

Energjitë në univers

Universi është i dyfishtë, ai formohet nga dy forca të cilat shikuesit e vjeter i simbolizonin me anë të dy gjarpërinjve të ndërthurur. Por këto forca nuk kanë të bëjnë me dualitetet që ne i quajmë e mirë dhe e keqe, zoti dhe djalli, pozitive dhe negative, ose çdo lloj tjetër kundërshtish që ne mund t’i mendojmë ....

Comments Off on Energjitë në univers

Shoqëria ku ne jetojmë

Shumica e njerëzve ndjehen bosh kur ata nuk kanë dashuri ose miqtë, sepse ata e kanë ndërtuar jetën e tyre në një bazë sipërfaqësore të marrëdhënieve dhe ata nuk kanë ndonjë kohë të mbetur për të peshuar fatin e tyre. Për fat të keq, miqësia është e bazuar në përgjithësi në një shkëmbim  intimitetesh ....

Comments Off on Shoqëria ku ne jetojmë

Katër armiqtë e njeriut

Ky artikull flet për “kundërshtarët” që mund të hasen në rrugën drejt njohjes dhe që kërkojnë të pengojnë evolucionin e njeriut. “Njeri i njohjes është një njeri i cili ndjek me besnikëri sakrificat e të mësuarit, një njeri që pa u nxituar dhe pa hezituar ka arritur deri ku ka pasur mundësi në zbulimin e ....

0 Comments

Liria, zgjedhje individuale

Liria eshte nje zgjedhje individuale dhe secili duhet te  marre pergjegjesine e te luftuarit për të. Rruga e luftëtarit ka vetëm një qëllim: Ta nxjerrë qenien njerëzore jashtë kufizimeve të perceptimit për të rifituar kontrollin e ndjenjave dhe për ta bërë të aftë të hyjë në rrugën e qëllimit final të qenieve ....

0 Comments

Rruga e shamanit

"Shumica e njerëzve ndjehen bosh kur ata nuk kanë dashuri ose miqtë, sepse ata e kanë ndërtuar jetën e tyre në një bazë sipërfaqësore të marrëdhënieve dhe ata nuk kanë ndonjë kohë të mbetur për të peshuar fatin e tyre. Për fat të keq, miqësia është e bazuar në përgjithësi në një shkëmbim intimitetesh ....

0 Comments