Inteligjenca e qendrave

Ne të gjithë e lidhim inteligjencën me vlerësimin e kuptimit. Inteligjenca i jep një lidhje kuptimit. Ajo sjell kuptim. Një ndjenjë ka kuptim. Një mendim ka kuptim. Një ndjesi ka kuptim. Një lëvizje ka kuptim. Këto kuptime janë të ndryshme. A nuk janë të lidhura inteligjenca dhe kuptimi?

0 Comments

ENEAGRAM pj.5 – Psikologjia e goditjes në pikën 6.

Psikologjia ezoterike e konsideron Njeriun si në një gjendje gjumi në të cilën i ndodh gjithçka, një gjendje në të cilën ai imagjinon se është i vetëdijshëm, një gjendje në të cilën ai imagjinon se ka Vullnet, në të cilën ai imagjinon se ka një Ego të përhershme dhe në gjë që ai imagjinon se mund të bëjë.

0 Comments

ENEAGRAM pj.2 (ligji i goditjes)

Njeriu mund të zbulojë jashtë se çfarë do të thotë e jashtme dhe e brendshme, sepse të jesh vetëm në brendësi ose vetëm jashtë mund të jetë e gabuar. Jeni ju dhe ekziston bota e jashtme, e transmetuar tek ju nga shqisat. Është bota dhe janë reagimet tuaja ndaj saj. Nëse nuk mund .....

0 Comments

Simboli Eneagramit pj.1

Eneagrami është një simbol misterioz i sjellë në perëndim nga G.I.Gurdjieff. Ky simbol u bë i njohur publikisht pas daljes së librit "Fragmente të një mësimi të panjohur" të P.D Ouspenskit. Ky simbol përdorej për të treguar mënyrën e funksionimit të forcave në univers.....

0 Comments

Njeriu në univers

Idetë e prezantuara këtu janë për ata që kanë kuptuar dhe që ndiejnë një nevojë urgjente për ndryshim. Nuk po flitet për njerëz që janë të varur psikologjikisht dhe dëshirojnë që dikush tjetër t'u japë një mënyrë të ndjehen më të rehatshëm, as për ata që përpiqen të fajësojnë për situatën e tyre faktorë jashtë vetes.

0 Comments

Si fillon rruga?

Vështirësia kryesore për të kuptuar idenë e rrugës, - tha Gurdjief, konsiston në faktin se njerëzit zakonisht mendojnë se rruga fillon në të njëjtin nivel në të cilin shkon edhe jeta. Kjo është mjaft e gabuar. Rruga fillon në një nivel tjetër, shumë më të lartë.

0 Comments

Zbutësit

Shkaku i shfaqjes së tyre është ekzistenca tek njeriu e shumë kontradiktave; kontradiktat e mendimeve, ndjenjave, simpative, fjalëve dhe veprimeve. Nëse një njeri gjatë gjithë jetës së tij do të ndjente të gjitha kontradiktat që janë brenda tij ......

0 Comments

Identifikimi

Vetë-vëzhgimi e sjell njeriun në realizimin e faktit që ai nuk është i vetëdijshëm. Pamundësia e njeriut për të qenë i vetëdijshëm është një nga karakteristikat kryesore të qenies së tij dhe shkaku i gjithçkaje tjetër në të. Pamundësia për të qenë i vetëdijshëm shprehet në shumë mënyra.

0 Comments