Prindërit

Ushqeni intelektin dhe meditimin tek fëmijët; jepini rrënjë dhe jepini hapësirat e gjera të qiellit. Dhe mos harroni se ekuilibri midis të dyjave është shumë i rëndësishëm; nuk duhet të ketë jopërpjesëtim mes tyre. Vetëm nëse mund ta bëni këtë .....

0 Comments

Si fillon rruga?

Vështirësia kryesore për të kuptuar idenë e rrugës, - tha Gurdjief, konsiston në faktin se njerëzit zakonisht mendojnë se rruga fillon në të njëjtin nivel në të cilin shkon edhe jeta. Kjo është mjaft e gabuar. Rruga fillon në një nivel tjetër, shumë më të lartë.

0 Comments

Zbutësit

Shkaku i shfaqjes së tyre është ekzistenca tek njeriu e shumë kontradiktave; kontradiktat e mendimeve, ndjenjave, simpative, fjalëve dhe veprimeve. Nëse një njeri gjatë gjithë jetës së tij do të ndjente të gjitha kontradiktat që janë brenda tij ......

0 Comments

Identifikimi

Vetë-vëzhgimi e sjell njeriun në realizimin e faktit që ai nuk është i vetëdijshëm. Pamundësia e njeriut për të qenë i vetëdijshëm është një nga karakteristikat kryesore të qenies së tij dhe shkaku i gjithçkaje tjetër në të. Pamundësia për të qenë i vetëdijshëm shprehet në shumë mënyra.

0 Comments

Gjumi dhe Vetëdija e qartë

Mundësitë e njeriut janë shumë të mëdha. Ju nuk mund të imagjinoni as hijen e asaj që njeriu është i aftë të arrijë. Por asgjë nuk mund të arrihet në gjumë. Në vetëdijen e një njeriu në gjumë iluzionet e tij," ëndrrat "e tij janë të përziera me realitetin.

0 Comments

Njeriu i brendshëm dhe njeriu i jashtëm

Nga një këndvështrim Personaliteti mund të mendohet si njeriu i jashtëm dhe Esenca si njeriu i brendshëm. Ne e dimë që në rritjen e një fëmije personaliteti gradualisht rrethon esencën aktive dhe bëhet aktiv, ndërsa Esenca bëhet pasive. Kjo gjendje e parë e zhvillimit zakonisht vazhdon .....

0 Comments

Vetë-kujtimi (Osho shpjegim)

Ne po jetojmë, por nuk jemi të vetëdijshëm se jemi ose që jetojmë. Nuk ka vetë-kujtesë. Jeni duke ngrënë ose po bëni një banjë ose jeni duke bërë një shëtitje: dhe nuk jeni të vetëdijshëm për atë që bëni.

0 Comments

Vetë-Kujtimi (natyra e tij dhe pengesat) pj.1

Termi vetë-kujtim nganjëherë quhet "vetë-prezencë" ose "vetëdije". Praktika e vetë-kujtimit është quajtur "çelësi kryesor" në mësimet e Gurdjieff. Sipas fjalëve të studentit të tij Henri Tracol: "Është Alpha dhe Omega, pragu që duhet të kalohet në fillim, të kryqëzohet dhe të përsëritet sërish e sërish".

0 Comments

Bindjet dhe besimet

Të kuptuarit është të rregullojmë vëmendjen tonë në një pikë specifike, nga ku gjërat mund të shpjegohen. Sa më e pranuar të jetë kjo pikë nga njerëzit në përgjithësi, aq më e vërtetë bëhet ajo për ne. "Por universi nuk është i arsyeshëm, thelbi i tij është përtej çdo përshkrimi.

0 Comments
Close Menu
error: Përmbajtja nuk mund të kopjohet